Vakantiepark Berkenhorst

Uitbreiding met 10 x 10 persoons-huisjes en 18x trekkershutten. Vergroting van het campingterrein met een voorzieningengebouw met restaurant en indoor speelparadijs,

17 hotelkamers en 3 conferentiezalen. Geïnspireerd op het kind zoals het spelen in boomhutten en grotten.