Algemene voorwaarden

Van toepassing is De Nieuwe Regeling (DNR) 2011, een standaardregeling van de BNA voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

 De Nieuwe Regeling (DNR)

De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. Eenduidige regeling DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht.De DNR is in 2011 herzien. De reden hiertoe was dat na enkele jaren gebruik van de DNR 2005 gebleken is, dat sommige bepalingen beter konden worden geformuleerd. Voorts bleek er behoefte te zijn aan een wijziging van het aansprakelijkheidsregime. In 2013 is een kleine aanpassing (in Artikel 56 DNR 2011) doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving.

De gebruikers van DNR

DNR is bedoeld voor alle disciplines in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars. DNR is niet van toepassing op de contractvormen voor ontwikkelende en uitvoerende partijen. DNR is hiermee echter ook niet in strijd. DNR is gebaseerd op Nederlandse regelgeving, daarmee is het een Nederlandse regeling. Voor opdrachten in het buitenland is het aan te raden na te gaan of DNR kan worden gebruikt. DNR komt tegemoet aan wensen die bij opdrachtgevers en architecten leefden tot modernisering van de standaardvoorwaarden.

DNR 2011

De DNR bestaat uit losse publicaties: de Rechtsverhouding DNR en de Toelichting, hier te downloaden:

Rechtsverhouding DNR 2011 (herziening 2013)

Toelichting met Model Basisopdracht (herziening 2013)

Tekstvergelijking DNR 2005-2011

Wijzigingsdocument herziening 2013 van de DNR 2011

Engelse versie DNR

The DNR 2011 is translated in Englisch and available for download here:

Rechtsverhouding DNR 2011 – Engels (herziening 2013)